TALLER

El procés d’explicar històries a través de la fotografia documental

OBJETIUS DEL CURS

DESCRIPCIÓ DEL TALLER:
Com s’enfronta un fotògraf professional al seu treball diari? Quin és el seu procés de creació i com es porta a terme? Quines claus existeixen perquè una bona idea acabe sent una bona història fotogràfica?
Entre les moltes qualitats que té la fotografia documental, hi ha la d’explicar històries a través d’imatges, històries que poden arribar a emocionar-nos en el sentit més ampli de la paraula, sobre la base del poder evocador que contenen les imatges fixes.
Aquest taller, especialment s’enfocarà en tots els passos que implica el procés de creació de reportatges o projectes fotogràfics documentals. Treballarem en un escenari real de treball d’un fotodocumentalista durant l’exercici de la seva tasca professional: La idea, el guió fotogràfic, la presa fotogràfica, l’edició i la preparació del treball per a la seva presentació a editors de revistes, agències, festivals, premis, …
Així mateix, Susana Girón, compartirà amb els assistents alguns dels seus principals treballs, detenint-se especialment en descobrir-nos les claus dels seus projectes fotogràfics més recents.

OBJECTIUS DEL TALLER:
Descobrir i aprofundir d’una manera eminentment pràctica, les claus i processos que comporta l’elaboració d’un projecte fotogràfic documental.
Apropar-nos a les idees i les històries des d’una perspectiva més profunda, anant més enllà del que és evident en el procés creatiu que implica mirar – fotografiar – explicar una història.
Dotar d’eines, coneixements i reflexions perquè els participants puguen aplicar-les en l’elaboració i difusió dels seus propis reportatges o treballs.
Mostra durant el taller, de la manera més propera a la realitat, les implicacions, dificultats i reptes que suposa un treball documental professional.
Conèixer els principals treballs documentals desenvolupats en els últims anys per Susana Girón.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS:
I. On comença un projecte fotogràfic?
II. En valor de les Idees.
III. El guió fotogràfic.
IV. Preparant-nos per un encàrrec. Planificació.
V. Edició fotogràfica segons els nostres clients.
VI. Sortides de la feina i publicacions (Premis, agències, beques, publicacions nacionals i internacionals, festivals, …)
VII. Repàs dels principals treballs documentals de Susana Girón.
A qui va dirigit: Aficionats a la fotografia o fotògrafs que estiguen especialment interessats a aprofundir en el gènere documental i fotoperiodisme.