TALLER

TALLER DE FOTOGRAFIA I PUBLICACIÓ

OBJECTIUS DEL CURS

Vivim en un temps molt avançat, tecnològicament parlant, on la manera de difondre la nostra obra fotogràfica està a l’abast de qualsevol que s’ho propose. Però hi ha certs procediments que, per desconeixement o comoditat, deleguem a terceres persones sense tenir el control absolut de la nostra obra. El curs TALLER DE FOTOGRAFIA I PUBLICACIÓ: CREA EL TEU FOTOLLIBRE I LES TEUES PUBLICACIONS portarà al fotògraf a conèixer a fons els secrets de les arts gràfiques juntament amb la fotografia. Permetrà descobrir els processos necessaris per al disseny, maquetació i impressió de les publicacions del fotògraf. Des simples fullets a cartells, díptics, catàlegs i llibres. Orientat sempre sota la perspectiva de la necessitat del fotògraf. Aquests coneixements apresos ajudaran a l’alumne a entendre l’entramat del món de les arts gràfiques i els requeriments necessaris a l’hora d’encarregar treballs d’impressió. També li donarà a conèixer els secrets de la impressió domèstica amb la màxima garantia de qualitat, els aspectes de l’enquadernació i tot el que és accessori que l’envolta per aconseguir que cada un de nosaltres creiem les nostres pròpies publicacions.

Durant el curs es faran diferents projeccions amb exemples i es mostrarà als alumnes diverses mostres físiques de tot el que s’ha explicat.

ALUMNAT:
Aquest curs està orientat als fotògrafs que necessiten conèixer aquests procediments, bé per a la publicació de la seva obra, bé per ampliar els seus coneixements de cara a la fotografia documental, de premsa, i publicitària.

El perfil de l’alumne serà d’uns coneixements bàsics de fotografia, així com un nivell bàsic de maneig d’informàtica. És convenient que cada alumne porte el seu propi ordinador, portàtil o torre amb la seva pantalla, teclat i amb els programes de Adobe®: Photoshop® i InDesign®, mínim versió CS5®. Tot en perfecte funcionament. D’aquesta manera evitem una pèrdua de temps considerable en la solució de problemes aliens a la naturalesa del curs.

TEMÀTICA A IMPARTIR EN EL CURS

TEORIA:

 • Breu història de la impremta.
 • Els sistemes pioners d’impressió: La tipografia, la litografia.
 • Relació històrica de la fotografia amb les arts gràfiques. Procediments tècnics.
 • Sistemes d’impressió actuals: Tipografia moderna, Flexografia, Serigrafia, Offset, Impressió digital…, I el seu funcionament.
 • El Color en les arts gràfiques.
 • Tractament de la fotografia en les arts gràfiques.
 • Perifèria necessària en les arts gràfiques.
 • Preimpressió en les arts gràfiques.
 • Procediments tècnics d’impressió: Tipus d’impressió i el seu funcionament.
 • Tot el que cal saber a l’hora d’entrar en una impremta.
 • La impressió digital: característiques i tipus d’impressió digital.
 • El paper. Tipus i característiques del paper en arts gràfiques.
 • La tinta, els vernissos i els diferents acabats en la impressió.
 • Enquadernació i acabats de les publicacions.
 • Revisió de múltiples exemples a manera de mostres de publicacions.
 • Tipus de publicacions que volem confeccionar.
 • Coneixements del paper per a imprimir i formats.
 • Creiem el nostre fotollibre.
 • Relació de programes informàtics útils per al disseny i maquetació.
 • Explicació del programa InDesign d’Adobe (coneixements estríctament bàsics).
 • Generació de publicacions digitals: Documents PDF, visualització flaix, ebook, etc., Des dels nostres fitxers InDesign.
 • Generació de fotollibres digitals: Documents PDF, ebook, etc., Des dels nostres fitxers InDesign.
 • Impremtes en línia per a la creació del nostre fotollibre.

EL FOTO LLIBRE, EL LLIBRE D’ARTISTA I EL LLIBRE DE VIATGES

 • Edicions reduïdes: Exemple d’Impremtes digitals a distància, locals, etc.
 • Coneixement de materials no convencionals per a la creació d’una acte publicació.
 • Exposició de diferents mostres d’acte-publicacions.

PRÀCTICA:

 • Pràctiques per part de l’alumnat en el programa InDesign. Hi haurà un període d’exposició teòrica del professor, i un altre de pràctica on cada alumne estarà orientat d’una manera individualitzada pel propi docent.
 • Elaboració d’una xicoteta publicació per cadascun dels alumnes.