Teodoro Mora - pastisser


2005

Negoci familiar que data de 1759. En 1877 se li va atorgar el títol de “Proveïdor de la Familia Reial”.